Культура Донеччини

ОГОЛОШЕННЯ

Міністерство соціальної політики оголошує конкурс про відбір проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, які реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету

У конкурсному відборі можуть брати участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2014 № 385  Постанова КабМіну від 06.06.2014 № 382 (Держ стратегія рег розвитку), Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071(Постанова КабМіну від 13.12.17 № 1071 (Держ ціл програма)).

Проекти, що подаються для участі у конкурсному відборі мають відповідати вимогам, викладеним у додатку до Порядку використання коштів (Постанова КабМіну від 06.06.2018 № 454 (Порядок використання коштів)), передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 454.

Замовником проекту може бути районна держадміністрація, виконавчий орган міської ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади Донецької області, у сфері управління (в управлінні) яких перебуває інфраструктурний соціальний об’єкт Донецької області, що потребує відновлення або модернізації.

Оцінка проектів здійснюється за Критеріями оцінювання проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 18.07.018 № 1028, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 855/32307(Наказ Мінсоцпол від 18.07.2018 № 1028 (Критерії оцінювання)).

Для участі в конкурсі замовник проекту подає Мінсоцполітики в електронній і паперовій формі такі документи:

  1. Заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка повинна містити відомості про замовник проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду керівника).
  2. Проект, оформлений згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 454.

Документи, які подаються для участі в конкурсі, підписуються керівником замовника проекту і скріплюються його печаткою (за наявності).

Замовник проекту відповідає за достовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в конкурсі.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 03 вересня року за адресою:  м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, каб. 1010А.

Телефон для довідок: 289-85-02; 287-38-55.

e-mail: kostina@mlsp.gov.ua.