Культура Донеччини

Про затвердження порядку

ПРОЕКТ

Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на території Донецької області

З метою забезпечення охорони, впорядкування, своєчасного проведення ремонтних робіт, збереження та використання пам’яток історії, архітектури, культури, археології та монументального мистецтва області, дотримання чинного законодавства України щодо встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів, меморіальних та анотаційних дощок) на території області, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України  «Про культуру», керуючись ст. 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів»

Розділ I. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок на території Донецької області (далі – Порядок) розроблено з метою увіковічнення пам’яті видатних осіб України, обласі і вшанування визначних історичних або трагічних подій, що відбулися в України, області, підвищення туристичної привабливості міста, формування та збереження його історико-культурного середовища, інформування гостей та мешканців про області.

1.3. Основні поняття, що використовуються в Порядку:

Пам’ятний знак – стела, обеліск, колона, пам’ятний камінь, монументально-декоративна або паркова скульптура тощо, що встановлюються на території області, з метою вшанування визначних подій в історії області та пам’яті діячів місцевого значення.

Меморіальна дошка – пам’ятний знак у вигляді плити з довговічного матеріалу: каменю (мармуру, граніту) чи металевого сплаву (бронза, чавун, алюміній), встановлений на нерухомих історико-культурних об’єктах чи пам’ятних місцях, із текстом, що розкриває зв’язок історико-культурного об’єкта з історичними подіями чи визначними діячами.

Меморіальні дошки і пам’ятні знаки виготовляються фахівцями за погодженим проектом.

Анотаційна дошка – дошка, що встановлюється на фасаді пам’ятки архітектури, історії або культури і містить інформацію про цей об’єкт культурної спадщини чи вулиці, що названа на честь видатної особи.

Розділ ІІ. Підстави для прийняття рішень

про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок

2.1. Підставою для встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок є:

– загальнозначущі події в історії України, області та особистий внесок видатної особистості в певну сферу діяльності, що приніс довготривалу користь державі, області, місту, громади;

– наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі і спорті;

– підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи перед містом і Україною;

– наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на зв’язок між видатною історичною подією, життям і діяльністю видатної особи та адресою встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки.

Розділ ІІІ. Порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень про встановлення, ремонтно – реставраційних робіт чи демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок

3.1. Право подачі клопотань про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, їх ремонт чи демонтаж належить підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, іншим юридичним особам та ініціативним групам з числа громадян міста (далі – ініціатор), які звертаються до органу місцевого самоврядування (виконавчої влади) з відповідною заявою, до якої додаються:

– історична чи біографічна довідка про подію або видатну особу, яку пропонується для увіковічення;

– копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увіковічується;

– документи, які підтверджують період проживання чи діяльності особи, пам’ять якої увіковічується, за певною адресою чи установою (підприємство, організація, тощо, пов’язані з діяльністю особи);

– ескізний проект пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки та проект тексту напису, погоджені комісією міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації;

– ескіз розміщення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки, розмір, матеріал та шрифт, погоджені з комісією міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації;

– фото-макет можливого місця встановлення;

– лист-згода власника/балансоутримувача будівлі;

– згода родичів особи, пам’ять про яку увіковічується, на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної дошки;

– протокол засідання зборів, керівних органів підприємства, організації, установи, громадських утворень, тощо (ініціаторів), щодо прийняття рішення про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;

– зобов’язання ініціатора про фінансування робіт по художньо-архітектурному проектуванню, виготовленню, встановленню і технічному забезпеченню урочистого відкриття пам’ятних знаків, меморіальної або анотаційної дошки;

– лист-погодження органу охорони культурної спадщини у разі встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки на фасаді будівлі чи споруди, що є об’єктом культурної спадщини.

3.2. Заяви про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок та додані до них документи реєструються уповноваженим органом міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації та направляються до розгляду питання на засіданні комісії з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини (далі – комісія).

3.3. Комісія розглядає клопотання, що надійшли від ініціатора, а також формулює власні пропозиції.

3.4. В результаті розгляду клопотань комісія приймає одне з таких рішень:

– підтримати клопотання і рекомендувати виконкому міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації прийняти рішення про установку пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;

– відхилити клопотання, направити ініціатору мотивовану відмову;

– рекомендувати ініціатору увіковічнити пам’ять події або діяча в інших формах, у тому числі установленням пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки, скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер’єрі або на закритій території й інформувати комісію  про вибір рекомендованого рішення. У цьому випадку ініціатору необхідно погодити з комісією міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації текст напису на дошці або текстову (інформативну) частину тієї форми увіковічення, що пропонується.

3.5. Після ухвалення рішення комісія міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації виносить проект рішення виконавчому комітету міської ради про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки на розгляд чергового засідання міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

3.6. Комісія має право також ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок із увіковічення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, що відбулися в місті/районі, області, ОТГ, ВЦА, за рахунок відповідних коштів в рамках відповідних цільових програм.

3.7. Після прийняття відповідного рішення міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації ініціатор зобов’язаний виконати всі вимоги, передбачені цим рішенням, а саме:

– здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, прилеглої території, де має бути встановлено пам’ятний знак, меморіальну або анотаційну дошку (за потребою);

– забезпечити організацію урочистого відкриття пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки;

– здійснити заходи з передачі пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки до комунальної власності територіальної громади.

– забезпечити укладання охоронних договорів;

3.8. Комісія також може прийняти рекомендації щодо збереження або демонтажу самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок згідно зі встановленою процедурою. В разі позитивного рішення комісії про збереження пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок комісія міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації готує відповідний проект рішення міської ради, райдержадміністрації, ОТГ, ВЦА про дозвіл на збереження пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок. В разі негативного рішення комісії – про демонтаж самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок (здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього положення). Тільки при встановленні доцільності (обґрунтування) демонтажу самовільно встановлених об’єктів.

Розділ ІV. Правила проектування, виготовлення та встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок

4.1. Пам’ятні знаки, меморіальні і анотаційні дошки встановлюються, не раніше, ніж через 1 рік після історичної події або смерті особи, пам’ять якої увіковічується. На осіб, яким присвоєно звання Героїв України обмеження по термінах не поширюється. Якщо пам’ять особи вже вшановано в інших формах (присвоєно ім’я особи установі, названо на його честь вулицю, сквер, встановлено пам’ятник, бюст), пам’ятні знаки, меморіальні і анотаційні дошки не встановлюються, за винятком осіб, які мають надзвичайні заслуги перед громадою.

4.2. Вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення визначних подій здійснюється, як правило, однією формою увіковічення.

4.3. Написи на пам’ятних знаках, меморіальних і анотаційних  дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи, пов’язані з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.

4.4. Текст на пам’ятних знаках, меморіальних і анотаційних дошках повинен містити стислу характеристику події, якій присвячений знак, вказувати на зв’язок події з даною адресою, де встановлений пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна дошка, та на дати, які визначають період, протягом якого видатна особа або подія були пов’язані з цією адресою. У тексті обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові видатної особи, на честь якої встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна дошка.

4.5. Текст анотаційної дошки, що встановлюється на пам’ятках архітектури, історії або культури, повинен містити:

– вид та категорію об’єкта культурної спадщини;

– повне найменування об’єкта культурної спадщини в суворій відповідності з його написанням у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України (переліку пам’яток відповідної категорії Донецької області);

– відомості про час виникнення або дату створення об’єкта культурної спадщини та (або) дату історичної події, пов’язаної з пам’яткою.

4.6. Текст меморіальних дошок, що встановлюються на вулицях, які названі на честь визначних осіб чи історичних подій, повинен містити характеристику історичної події або періоду життя (діяльності) громадянина, на честь якого названа вулиця, площа, сквер, з повним зазначенням його прізвища, імені, по батькові та років життя.

4.7. Розмір меморіальних і охоронних дошок визначається обсягом інформації, що на них розміщується, наявністю портретного зображення, декоративних елементів і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій встановлюється, але не більше 50х100 см.

4.8. Не допускається встановлення меморіальних і охоронних дошок на фасадах старих або аварійних будинків. У разі необхідності встановлення меморіальних і охоронних дошок на таких будівлях – на території (в охоронній зоні) останніх встановлюється окрема споруда – інформаційний стенд.

4.9. У випадку втрати історичної будівлі або повної втрати будинком автентичності допускається встановлення меморіальної або анотаційної дошки особі, яка мешкала в історичній будівлі або історичній події, на новому або оновленому будинку.

4.10. Ескізний проект пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок повинен відображати місце встановлення, розміри, матеріал, шрифт, деталі зображення. Проектне рішення має відповідати архітектурним вимогам місцевості чи будівлі, де вони встановлюються, передбачати виготовлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок з довготривалих матеріалів – мармуру, граніту, металу та відповідати художньому рівню.

4.11. Створення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок ведеться на основі договорів, укладених між замовником (ініціатором) і виконавцем (підрядником). Замовник визначає форму проектування пам’ятних знаків, меморіальних і охоронних дошок (конкурс, індивідуальне замовлення), виконавців (підрядників) щодо виконання в матеріалі (натурі) та встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і охоронних дощок.

 

Розділ V. Порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок і відповідальність за їх стан та збереження

5.1. Всі пам’ятні знаки, меморіальні і анотаційні дошки, встановлені на території області, в тому числі – встановлені на внутрішніх територіях підприємств, установ і організацій, підлягають обов’язковому обліку та передачі на баланс власнику будівлі/території, на якій встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна  дошка.

5.2. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок здійснює комісія міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації. Облікова інформація має містити:

– копію розпорядчого документа про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;

– копію затвердженого тексту напису;

– копію затвердженого ескізу (проекту);

– фото пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;

– відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знаку, меморіальної або охоронної дошки;

– охоронний договір та акт технічного стану;

– відомості про балансоутримувача пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки.

До основної інформації може бути додано додаткову інформацію (матеріали розгляду на засіданні комісії тощо).

5.3. У разі, коли у встановленого пам’ятного знаку, меморіальної і анотаційної  дошки відсутній балансоутримувач, комісія ініціює питання щодо прийняття їх до комунальної власності територіальної громади міста та визначення балансоутримувача.

Орган охорони культурної спадщини бере на облік встановлений пам’ятний знак, меморіальну або анатоційну дошку та укладає охоронний договір з балансоутримувачем.

5.4. Контроль за збереженням, технічним санітарним та естетичним станом пам’ятних знаків, меморіальних і охоронних дощок покладається на їх балансоутримувачів.

5.5. Реставрація або відновлення пам’ятних знаків, меморіальних або анотаційних  дощок здійснюється балансоутримувачем за погодженням з комісією міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації та органом охорони культурної спадщини.

5.6. Балансоутримувач зобов’язаний здійснювати охорону прилеглої території, не допускати розміщення тимчасових споруд або рекламних елементів, які перешкоджатимуть огляду пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки.

 1. Порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок

6.1. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок відбувається:

– при потребі виконання ремонтно- реставраційних робіт будівлі, споруди, на яких розташовані меморіальні і анотаційні  дошки, на період проведення вказаних робіт;

– при відсутності правовстановлюючих документів на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної  дошки;

– на виконання вимог чинного законодавства України.

6.2. При необхідності проведення демонтажу для ремонтно-реставраційних робіт балансоутримувач звертається до комісії міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації з листом-зобов’язанням, в якому прописується причина демонтажу, зазначаються відповідальні виконавці, строки та місце зберігання пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок на період проведення робіт.

6.3. Про демонтаж пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки складається акт, який підписують відповідальна сторона з проведення робіт (юридична або фізична особа), уповноважені представники міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

6.4. При відсутності правовстановлюючих документів на встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок комісією міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації здійснюються заходи з виявлення осіб, які самовільно вчинили зазначені дії, та готується акт про виявлення самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних анотаційних дощок та підтверджуючі фотоматеріали для розгляду на засіданні міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

6.5. За рішенням міської ради комісія міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації готує звернення до правоохоронних органів для виявлення осіб, які без відповідного дозволу встановили пам’ятні знаки, меморіальні і анотаційні дошки, для розгляду факту встановленого правопорушення. Особи, які без відповідного дозволу встановили пам’ятний знак, меморіальну або анотаційну дошку, повинні провести демонтаж в термін, визначений рішенням міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

6.6. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, встановлених як самовільно, так і за рішенням міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації, здійснюється відповідно до рішення міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

6.7. При знесенні будинка, на якому встановлена меморіальна або анотаційна  дошка, остання передається на зберігання до міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації, або, при узгодженні із забудовником, може бути вмонтована у стіну новобудови, яку зведено на місці знесеного будинка. В окремих випадках забудовник зобов’язується встановити на зведеній будівлі нову меморіальну або анотаційну дошку, виготовлену відповідно до вимог даного Порядку.

6.8. Демонтаж або перенесення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок з метою розміщення інформаційно-рекламних об’єктів, не допускається.

6.9. У разі самовільного демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок, які стоять на обліку, міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації в особі комісії міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації готує звернення до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів.

VІІ. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні вимог даного Порядку, вирішуються шляхом переговорів або згідно з чинним законодавством.

VІІІ. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться рішенням міської ради/райдержадміністрації, об’єднаної територіальної громади, військово – цивільної адміністрації.

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини

Комісія з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини (далі –  Комісія) створюється з метою забезпечення охорони, впорядкування, своєчасного проведення  ремонтних робіт, збереження та використання пам’яток історії, архітектури, культури, археології та монументального мистецтва міста/району, ОТГ, ВЦА, дотримання чинного законодавства України щодо встановлення  пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів, меморіальних та анотаційних дощок) на території області, регламентації діяльності з вшанування пам’яті визначних подій в історії громади, України та видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток громади та життєдіяльність яких тісно пов’язана з історією громади.

Комісія утворюється рішенням міської ради/райдержадміністрації/ОТГ,ВЦА, яким затверджується персональний склад Комісії на строк повноважень ради.

 1. Комісію очолює за посадою керуючий справами міської ради/райдержадміністрації/ОТГ,ВЦА, який скликає і веде засідання Комісії, дає доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії.
 2. До складу Комісії включаються представники органів місцевого самоврядування/виконавчої влади, історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори, археологів, мистецтвознавці, громадські діячі, представники творчих спілок та громадських організацій та інші особи відповідно до рішення міської ради/райдержадміністрації/ОТГ,ВЦА.
 3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь за запрошенням – представники засобів масової інформації, громадськості та фахівці.
 4. Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії працюють на громадських засадах.
 5. Засідання Комісії скликається по мірі надходження клопотань з пропозиціями щодо встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на території області або з ініціативи міського голови, голови чи членів Комісії.
 6. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.
 7. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія готує висновки та рекомендації у формі рішень.
 8. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів Комісії, присутніх на засіданні.
 9. Рішення Комісії підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем Комісії.
 10. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем Комісії.