Культура Донеччини

Управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення посади

Управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», статей 211-215 «Про культуру» оголошує конкурс на заміщення  посади директора ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ».

Документи на участь у конкурсі  приймаються з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року включно.

Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти повинен вільно володіти державною мовою, мати стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника закладу має бути громадянином України.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

довідку про наявність або відсутність судимості;

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою      статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Прийом зазначених документів здійснюється за адресою: вул. В. Стуса, 63а, м. Краматорськ, Донецька область, 84301, відповідальна особа – Руденко Ольга Миколаївна, контактний телефон: +380502345527, або на електронну адресу: kul.d@dn.gov.ua з позначкою «документи на конкурс».

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України “Про очищення влади”.